X
تبلیغات
زولا

1388/02/31
۲۲۵ - ...

امروز روز عزیزی واسه. توی این ۵ سالی که اینجا بودم، هیچ روزی مثل امروز رو یادم نمیاد که صبح که از خواب بیدار شدم، یه غمی ته دلم باشه که چرا اینجام... چرا انقدر دور... خیلی چیزها عوض میشد. اگر میشد ایران باشم امروز رو، خیلی چیزها عوض میشد.

ولی بخاطر این بار نبودن، به ذهنم می سپرم این روز رو... ۳۱ اردیبهشت...تا همیشه یادم باشه که چقدر این روز دلم تنگه و چقدر دلم میخواد که کنارت باشم...

---___---___---___---___---

قدیما حال دیگر داشتیم!
  1. [ بدون عنوان ]
  2. [ بدون عنوان ]
  3. [ بدون عنوان ]
  4. ۳۲۶ - بی غم عشقت...
  5. ۳۲۵ - یک اتفاق زیبا
آرشیو