X
تبلیغات
زولا

1388/04/06
۲۲۸ - ندارد!
آخه نوشتن حس میخواد! نیست خب چیکارش کنم!!

یه چند روزی بود همه اش نگرانی بود... نمیتونستم خیلی تمرکز کنم. خسته میشدم و خستگی نمیذاشت به کارهام برسم. کلافگی امونم نمیداد!

امروز یکم بهتر شد. آخر شب آروم شدم باز. یه آرامشی که همیشه دنبالش بودم... همیشه دنبالش خواهم بود... و هیچ وقت نمیخوام (و نمیتونم) از دستش بدم! آروم بودن خوبه.

خیلی خوابم میااااااااااااااااااااااد. کلی هم کار دانشگاه دارم که مونده و باید فردا انجام بدم! حالم داره از این Assembly بهم میخوره دیگه بخدا! تازشم، فردا باید مشقهای سه شنبه رو هم بنویسم و ایمیل کنم!

دیگه چشمام باز نمیشه، خوابم میاد. شب بخیر...

---___---___---___---___---

قدیما حال دیگر داشتیم!
  1. [ بدون عنوان ]
  2. [ بدون عنوان ]
  3. [ بدون عنوان ]
  4. ۳۲۶ - بی غم عشقت...
  5. ۳۲۵ - یک اتفاق زیبا
آرشیو