X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

1389/06/03
۳۱۲ - این بار من...

این بار من یکبارگی است
در عاشقی پیچیده ام
این بار من یکبارگی است
در عافیت پیچیده ام
دل را ز خود برکنده ام
با چیز دیگر زنده ام
عقل و دل و اندیشه را
از بیخ و بن سوزیده ام
در عاشقی پیچیده ام
در دیده من اندرا
وز چشم من بنگر مرا
زیرا برون از دیده ها
منزلگهی بگزیده ام
در عاشقی پیچیده ام

---___---___---___---___---

قدیما حال دیگر داشتیم!
  1. [ بدون عنوان ]
  2. [ بدون عنوان ]
  3. [ بدون عنوان ]
  4. ۳۲۶ - بی غم عشقت...
  5. ۳۲۵ - یک اتفاق زیبا
آرشیو