X
تبلیغات
زولا

1388/09/26
۲۷۹ - تحول!

یا من اشتباهی زنگ زدم سفارت یه جای دیگه و اینا بلدن فارسی حرف بزنن و اتفاقا قسمت دانشجوئی هم دارن، یا اینکه توی سفارت یه اتفاقی افتاده!! اینا چرا انقدر مودب شدن یهوئی؟!

---___---___---___---___---

قدیما حال دیگر داشتیم!
  1. [ بدون عنوان ]
  2. [ بدون عنوان ]
  3. [ بدون عنوان ]
  4. ۳۲۶ - بی غم عشقت...
  5. ۳۲۵ - یک اتفاق زیبا
آرشیو