1389/05/25
۳۱۱-...

آی زندگی سیرم ازت

آی زندگی میمیرم و 

عمرم و میگیرم ازت

چه لحظه های خوبیه
ثانیه های آخره

فرشته مردن من
من رو از اینجا میبره
من رو از اینجا میبره
من رو از اینجا میبره
من رو از اینجا میبره
من رو از اینجا میبره

---___---___---___---___---

قدیما حال دیگر داشتیم!
  1. [ بدون عنوان ]
  2. [ بدون عنوان ]
  3. [ بدون عنوان ]
  4. ۳۲۶ - بی غم عشقت...
  5. ۳۲۵ - یک اتفاق زیبا
آرشیو